100 TL. Ve Üzeri Alış Verişlerinizde
Kargo Ücretiniz Bizden..!!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI
Ticari Ünvanı : Siset Gümüş
Adresi :
Telefon :
Satıcı Mersis No :
Satıcı E-Posta Adresi :info@sisetgumus.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : Mng Kargo

ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Modacriseshop.com Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş (“Modacrise Tekstil Tic.San.Ltd.Şti.”)'ye ait [www.modacriseshop.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı modacriseshop.com  ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında modacriseshop.com  herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
 
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Kargo Ücreti:
Kargo Dahil Toplam Bedeli:
Ödeme Şekli ve Planı:
Alınan Vade Farkı:
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
Teslim Şartları:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi(ler):
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, MODACRİSESHOP.COM TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ MODACRİSESHOP.COM'E ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.
MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.